Nyheder

Broager Vandværk tester vandet...

Og der er INGEN spor af pesticidresten chlorothalonil-amidsulfonsyre fundet i vores boringer.  

Login oplysninger, årsopgørelse m.m.

Se din årsopgørelsen for 2018, budget m.m. for 2019. På vores hjemmeside skal du via "Min side" eller "E-forsyning" logge ind. Følg linket her. Er...

Års aflæsning 2018

Broager vandværk foretager årsaflæsning af de fjernaflæste vandmålere imellem d. 17-12-2018 & 21-12-2018

SMS service

SMS service Tilmelding Har du husket at tilmelde dig vores SMS system som bruges til varsling ved driftsforstyrelse? Ellers gå ind under selvbet...

Vandværkets ledningsnet

Vandværkets ledningsnet Find dit ledningsnet Følg linket til ledningsnettet  her OBS: Kortet kan ikke bruges som dokumentation, vi gør opmærksom...