Betjening af vandmåleren

Normalt er målerens display slukket. Ved at aktivere den optiske knap under displayet vil displayet tænde og vise menuens første visning. Symbolet ► i højre side indikerer enheden for den viste værdi.

 

Sådan betjenes måleren:

• Hold fingeren på den optiske knap i ca. 2 sek.

• Symbolet viser ,- at trykket er registreret.

• Måleren viser nu første visning, vandmængde i m³.

• Ved efterfølgende tryk skiftes til næste menuvisning.

 

Fejlkoder:

Såfremt en fejl registreres i måleren, tændes displayet, og fejlkoden vises. Fejlkoden bliver stående indtil, forholdene rettes, eller fejlkoden nulstilles.

 

Vises A, C eller E fulgt af tal i displayet, kontakt da vandleverandøren straks.

TIP! Hvis du anvender lommelygte ved aflæsning, lys ikke direkte på den optiske knap, da displayet skifter menu.

//