Broager Vandværk a.m.b.a.

Rent vand i din vandhane

Login oplysninger, årsopgørelse m.m.

Nu kan du se årsopgørelsen for 2018, budget m.m. for 2019. På vores...

Års aflæsning 2018

Broager vandværk foretager årsaflæsning af de fjernaflæste vandmåle...

SMS Service

Modtag vigtige beskeder Hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser i det område, hvor du bor.

Tilmeld