Broager Vandværk a.m.b.a.

Rent vand i din vandhane

Års aflæsning 2019

Broager vandværk foretager årsaflæsning af de fjernaflæste vandmåle...

Broager Vandværk tester vandet...

Og der er INGEN spor af pesticidresten chlorothalonil-amidsulfonsyr...

Vandaflæsning

Sådan indberetter du via hjemmesiden:
Vælg knappen "indtast aflæsning" herunder og log på.
Nu skal du indtaste dato,
sorte tal og røde decimaltal. (Husk komma mellem sorte og røde tal).
Dernæst skal du afslutte din indberetning ved at sende.
Fjernaflæste "Hydrus" og "Kamstrup" målere skal ikke indberettes.
Aflæsningen skal foretages senest d. 31.12.19. Vi modtager den gerne allerede idag - dog senest d. 3. januar 2020.

SMS Service

Modtag vigtige beskeder Hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser i det område, hvor du bor.

SMS tilmelding

Nyheder