Broager Vandværk a.m.b.a.

Vand er livets kilde – skån miljøet

Ferielukket

Administrationen er lukket uge 29, 30 og 31. V. driftsforstyrrelser...

Vandmålere

Broager vandværk er i gang med at installere fjernaflæste vandmåler...

SMS Service

Modtag vigtige beskeder hvis uheldet skulle være ude, og der opstår driftsforstyrrelser i det område, hvor du bor.

SMS tilmelding

Nyheder