Automatisk sms

9. april 2024

Har du modtaget en besked om brud eller lækage, er det fordi, at der er en brud eller lækage-alarm på din vandmåler.

Du kan fra vandmåleren modtage to forskellige alarm-typer. Lækagealarm (lækage) og brudalarm (burst). 

Hvad er en lækagealarm
Alarmen kommer  når du måler, i minimum et døgn,  på intet tidspunkt  har stået stille. Det vil sige, at der i hele døgnet er et konstant vandforbrug på din adresse. Det kan være et tegn på en udæt vandhane eller et toilet, der løber. Har du dyrehold eller bruger du vand til anden produktion, kan det være en forklaring på din lækage-alarm.

Hvad er en brudalarm
Alarmen kommer, når du har brugt over 250 liter i en halv time. Dette kan være tegn på et brud på en vandledning, eller at du bruger meget vand indenfor en kort periode – fx fylder swimmingpoolen op, vander haven eller har glemt at slukke for fx. vandslangen.

Hvad skal du gøre, når du modtager en alarm

For at kontrollere om der er et uønsket vandforbrug, skal man først sikre sig, at:

  1. ingen personer eller installationer i hele husstanden bruger vand, f.eks.


- ingen tager et bad
- ingen trækker i toilettet
- ikke bruger vaskemaskinen mm

  1. dernæst skal man kigge på måleren for at se om der er forbrug  
   

Hvad betyder en alarm på måleren?

Er der et forbrug, der udløser en alarm, vil alarmen blive vist med en eller flere infokoder* i displayet under tallene, som viser forbruget (forbrugsstælleren).

Måleren kan vise fem alarmer. Her er hvad alarmerne betyder.

Infokode blinker jeg viser:

Forklaring på infokoder:

LÆKE (Lækage)

Vandet har ikke stået stille i måleren i mindst én sammenhængende tid i løbet af de sidste 24 timer. Det kan være tegn på en udæt vandhane eller toiletcisterne.

BURST (Brud)

Vandstrømmen har overskredet en forprogrammeret grænse i mindst 30 minutter, hvilket kan være tegn på et sprængt rør.

TØR

Måleren er ikke vandfyldt.

BAGLÆNS

Vandet løber den forkerte vej gennem måleren.

LIDENSKAB

Forsøg på snyd. Måleren er ikke længere gyldig til afregningsformål.

Har du gennemgået ovenstående kontrol, og måleren stadig viser, at der løber vand igennem den, kan det f.eks. betyde, på:

  • en vandhane drypper eller toilettet løber
  • der er udætte rør, bemærk at det kan være skjulte rør og installationer
  • en sikkerhedsventil fra dit varmeanlæg er defekt
  • dyrehold eller anden produktion

Det kan være at du allerede kender årsagen til alarmen - f.eks. hvis du har glemt at slukke for vandhanen eller at du er klar over, at dit toilet løber. Er der en fejl, bør du udbedre den og dermed undgå unødigt vandforbrug. Selvom du kender til årsagen, er det stadig en god ide, at du jævnligt holder øje med dine vandmåler.

Kan du ikke finde årsagen til alarmen, når du har prøvet ovenstående, bør du kontakte en autoriseret vvs-installatør. Dette er for egen regning.

Eget ansvar at holde øje med måleren

Broager vandværk er ikke ansvarlig for øget vandforbrug, som fx skyldes utætheder i dit rørsystem, løbende toiletter eller dryppende vandhaner mv Denne besked er et servicetilbud, og Broager vandværk er ikke ansvarlig for afsendelse og modtagelse af notifikationen, herunder i tilfælde af tekniske eller andre fejl , som forsinker eller forhindrer notifikationens transmission. Det gælder også, selv om vi sender dig en lækagealarm.

Det er således dit eget ansvar at holde øje med dine måler.

Du kan se dit forbrug på https://www.broager-vandvaerk.dk/eforsyning/#/login

 

//