Artikel på Broager.dk

14. oktober 2021

Nyheder

Prøveboringen efter rent drikkevand er i gang i Bøffelkobbelskoven

13-10-2021Midt i en skovtykning i Bøffelkobbelskoven står et 10 meter højt boretårn fra Herning – i gang med at hente drikkevand op til alle på Broagerland. Håbet er, at den nye boring i skoven løser problemet med pesticider i drikkevandet fra Broager Vandværk.

Formanden for vandværket, Walther Jacobsen, var på borepladsen i skoven i går. Helst havde han medbragt en vandkringle til de tre på borepladsen - hellere end en tørkage…

Men alvorligt talt kan hverken formand, rådgiveren fra Rambøll eller borebisserne vide, om de seneste fire arbejdsdage på pladsen skaffer nyt drikkevand. Første forventning om nå vandlommen i en dybde på 70-75 meter holdt ikke stik. Ler, fint sand og groft sand var ikke adskilte størrelser. Så boret blev først stoppet i en dybde af 103 meter i går. Og så gik man i gang med at sikre boringen ved at fodre røret udvendig med bentonit (et lerholdigt materiale), så boringen ikke falder sammen, når det indvendige rør fjernes.

Vi har brug for et sorteret og gerne groft ensartet sandlag for at kunne pumpe vand op fra undergrunden, fortæller geolog Mia Bering Holdensen. Hun har fulgt forandringerne gennem jordlagene meter for meter.  

- Vi har sat et filter ned i bunden i dybden 93 meter i det gode sand, som vi tænker kan levere vandet. Det lyder til, at den type sand, vi er i, er den rigtige. Der har – som forudset - været sand i dybden 75 meter, men det var finere, end vi troede. Nu bliver det spændende at se, hvad pumpetesten viser, og om magasinet er stort nok. Det tager nogle uger, fortæller Mia Bering Holdensen. For selvom der ikke er brugt pesticider i skoven, kan det jo ikke helt udelukkes, at pesticidholdigt vand er blevet transporteret til skovens undergrund.

Det gode er, at vi har boret gennem mange mange meter moræneler, ca. 32 meter, før vi er nået ned til et sandlag på seks meter, et nyt lerlag, og det nu sorterede ens-kornede sand fra 90 til 93 meter.

 

Prisen på vand stiger

Formanden for Broager Vandværk, Walther Jacobsen: -Det spændende er jo, om der er vand nok, om vandet har den kvalitet, vi har brug for, og om det måske også er blødere end det vand, vi har i dag. Det kunne være dejligt. Men det ved vi heller ikke endnu.

Arbejdet er i gang. Vi har taget skridtet til at få løst problemet. Vi vil levere rent vand. Og jeg tror, forbrugerne i Broager går højere op i vandets kvalitet, end hvad vand koster.

Fra den nye boring (plus en ekstra reserveboring i skoven) skal der føres en vandledning til Broager. Ca. 3,8 km. Alt i alt vil løsningen koste 3-4 mio. kr., måske mere, og så skikke vi pænt regningen videre til forbrugerne. Men vil I have rent vand i hanerne eller ikke rent vand i hanerne. Vandprisen stiger i Broager, varsler den nye formand for vandværket, Walther Jacobsen. Men først skal vi have sikkerhed for vandkvalitet og boringens størrelse. Og tidsplanen? Det bliver måske forår 2022, før arbejdet er afsluttet.