Renovering

3. februar 2022

Renovering af vandledninger i Brunsnæs 2022/2023

 

Broager vandværk går i gang med at renovere alle vandledninger i Brunsnæs. Der vil allerførst blive lavet en styret underboring af hovedledningen fra Klør Fire 8A ned igennem/langs med Solvang og henad Brunsnæs-Fjordvejen afsluttet ved Gl Færgevej.

Arbejdet vil blive udført af https://www.norulf.dk/  fra den 9-2-2022 og personale fra Broager vand og varme. Arbejdet på alle sidevejene og stikledninger til alle huse vil derefter blive udført i små etaper fra efteråret 2022 og i 2023.

Vi vil bestræbe os på at minimere generne undervejs og informere de veje vi skal udskifte vandledninger på efterhånden i processen.

Der vil som udgangs punkt efter en bestyrelses beslutning, blive monteret målerbrønd med rustfri ventiler og kontrollerbar kontraventil  lige indenfor skel ved alle huse, med nye Kamstrup IQ 2200 intelligente vandmålere.

Læs mere her>>>  https://www.kamstrup.com/da-dk/vandloesninger/intelligente-vandmaalere/meters/flowiq-2200