Broager Vandværk tester vandet...

7. maj 2019

Og der er INGEN spor af pesticidresten chlorothalonil-amidsulfonsyre fundet i vores boringer.