Broager Vandværk tester vandet...

27. august 2020

Og der er INGEN spor af pesticidresten chlorothalonil-amidsulfonsyre fundet i vores boringer.