Års aflæsning 2019

11. december 2019

Broager vandværk foretager årsaflæsning af de fjernaflæste vandmålere d. 30.12.2019