Ny elektronisk fjernaflæst måler

Hydrus Måler

 

 

BETJENING AF HYDRUS VANDMÅLER

Normalt er målerens display slukket. Ved at aktivere den optiske knap under displayet vil displayet tænde og vise menuens første visning. Symbolet i højre side indikerer enheden for den viste værdi.

 

Sådan betjenes måleren:

• Hold fingeren på den optiske knap i ca. 2 sek.

• Symbolet viser ,- at trykket er registreret.

• Måleren viser nu første visning, vandmængde i m³.

• Ved efterfølgende tryk skiftes til næste menuvisning.

 

Fejlkoder:

Såfremt en fejl registreres i måleren, tændes displayet, og fejlkoden vises. Fejlkoden bliver stående indtil, forholdene rettes, eller fejlkoden nulstilles.

 

Vises A, C eller E fulgt af tal i displayet, kontakt da vandleverandøren straks.

TIP! Hvis du anvender lommelygte ved aflæsning, lys ikke direkte på den optiske knap, da displayet skifter menu.